• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin tức
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, những năm qua các đơn vị, ...
Để chủ động và thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất lượng giáo dục, ngành Giáo dục và Đào tạo và các trường trên địa bàn huyện Chợ Đồn luôn xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch công tác theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị Trung ương 8 (khoá XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện ...
> Xem chi tiết

Thời khóa biểu lớp 5

Thời khóa biểu lớp 5

LỚP 5/1 Giáo viên chủ nhiệm : Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Sáng 1 Chào cờ Tiếng Anh Toán Chính tả Địa lí 2 Tiếng Anh Toán ...
Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 14